Materijali

BioHPP

Poznati smo po tome da koristimo najsavremenije i najkvalitetnije materijale koji su dostupni na tržištu.

BioHPP je danas najsavremeniji bezmetalni materijal, po sastavu je (PEEK) polietereterketon, zamenio je sve dosadašnje materijale.
Karakteriše ga velika elastičnost, otpornost na savijanje. Materijal je sa optimalnim svojstvima za poliranje i onemogućavanje zadržavanja plaka, biokompatibilan i zbog male reaktivnosti sa drugim materijalima indikovan kod alergičnih pacijenata.

Takođe, dobra osobina jeste i rendgen transparentnost, izuzetno niska specifična težina, zbog modula elastičnosti koji je sličan kosti donje vilice ima vrlo široko indikaciono polje. Od BioHPP materijala se mogu izrađivati solo krune, cirkularni mostovi, teleskop krune i suprastrukture na implantatima ili hibridni radovi sa veznim elementima ili fiksni hibridni radovi na šrafljenje (All in 4 ili All on 6).

Zircon

Prirodni materijal koji se dobija preradom mineralne rude Zirconie, najsličniji je prirodnom zubu sa svojim estetskim katakteristikama. Biokompatibilan materijal, ne izaziva alergijske reakcije, čvrst, ugodan, zubu daje transparenciju i prirodan izgled.