CAD/CAM tehnologija

Postoje brojne prednosti CAD CAM tehnologije koje olakšavaju rad našim stomatolozima koji se svakodnevno susreću sa sve većim estetskim zahtevima pacijenata. Vaše otiske možemo skenirati, a zatim izraditi printani model ili nam možete poslati otisak mailom ukoliko koristite intraoralni skener.

Intraoralni skener

Prednost korišćenja intraoralnog skenera nam omogućuje maksimalno precizan rad i zagrizaj koji se takođe skenira, slanjem mailom se vreme izrade protetske nadoknade maksimalno smanjuje, a preciznost samog rada je na željenom nivou.

Zahvaljujući CAD/ CAM sistemu ne postoji mogućnost unosa pogrešnih podataka, zbog čega ova 3D tehnologija danas predstavlja vrhunac računarske tehnologije u stomatologiji. Naša laboratorija ima dva softvera koja nam omogućavaju tačne i jasno definisane parametre, to cu Exo-Cad i Sirona inLab, najsavremeniji softveri zahvaljujući kojima dugi niz godina uspešno odgovaramo svim Vašim zahtevima. Mašine pomoću kojih dobijamo naše virtuelne radove u opipljivom obliku su imes i-core coritec 350i, Sirona inLab MC X5, 3D printer Asiga MAX.

Mogućnosti naših frez mašina su izrada individualnih Titanium suprastruktura, raznih veznih elemenata poput Dolderove prečke kao i sve vrste Zirconium nadoknada.