Mobilna protetika

Mobilne nadoknade su nadoknade koje pacijent može sam stavljati i vraćati u usta.

Specifičnost izrade mobilnih protetskih radova u našoj laboratoriji jeste to što se nakon izrade vrši karakterizacija i individualizacija proteza kompozitnim materijalima (visio.lign) proizvođača BREDENT, i na taj način dobijamo prirodniji izgled nadoknade koja se i ne primećuje u ustima.

1. Totalna proteza

Klasične totalne proteze se indikuju kod bezubih pacijenata, izrađuju se od najsavremenijih biokompatibilnih materijala, koji ispunjavaju sve zahteve za uspostavljanje idealne funkcije i estetike. Svaka totalna proteza je pažljivo oblikovana, a zubi postavljeni tako da zadovoljavaju sve kriterijume estetike i funkcije. Možemo izrađivati non- alergen totalne proteze injektionom tehnikom akrilata bez monomera za pacijente koji su alergični na metil-met-akrilat.

2. Parcijalne skeletirane proteze (metalne)

PSP u osnovi imaju metalni skelet koji daje čvrstinu. Proteza se za zube nekad retinirala livenim kukicama koje ih obuhvataju i vide se u ustima, danas su one zamenjene savremenim preciznim veznim elementima „atečmenima“ koji pružaju bolju retenciju i stabilizaciju proteze i omogućavaju pravilniji prenos pritiska na zube. Prednost proteza sa atečmenima jeste estetika, precizno spajanje fiksnog i mobilnog dela nadoknade kao i adekvatno određivanje retencione sile.

3. BioDENTAPLAST proteza

Takozvani „beli skeleti“ su proteze izrađene od polikristalnog termoplastičnog materijala koji svojom linearnom strukturom daje odlična svojstva ovom materijalu. Ove proteze imaju odlična fizička i hemijska svojstva, značajnu čvrstinu i biokompatibilnost.

Prednost izrade ovih proteza jeste potpuna usklađenost boje skeleta sa bojom zuba. Indikacije za zube sa izraženim ekvatorima ili kao mobilni deo veznih elemenata (atečmena) na Zircon mostu. Izuzetno glatka površina sprečava taloženje dentalnog biofilma i u potpunosti zamenjuje parcijalne metalne skeletirane proteze sobzirom da se koriste sa Zircon radovima gde nam je cilj da sve bude bezmetalno.

Kombinovani radovi

Radovi koji imaju mobilni i fiksni deo. Estetski su prihvatljiviji, a postavka atečmena omogućava podešavanje retencije. Mobilni deo nadoknade se izrađuje kao metalni skelet, BioDENTAPLAST proteza ili BioHPP proteza.

Pošto smo prvi doneli BioHPP u Srbiju i postali prva preporučena BREDENT laboratorija na Balkanu, naša pažnja je posebno usmerena na izradu estetskih kombinovanih radova, za čiju izradu koristimo cirkonijum keramiku za fiksni deo, i BioHPP ili BioDENTAPLAST za mobilni deo nadoknade. Na taj način stvaramo mogućnosti da adekvatno odgovorimo na sve Vaše kako estetske tako i funkcijske zahteve. Imamo širok spektar boja zuba, uglavnom proizvođača VITA, Vitapan Excell, Vita Psysiodens, Vita Lumin.