Zubne nadoknade na implantatima

Hibridni radovi

Hibridne radove delimo na fiksne i mobilne. U savremenoj stomatološkoj praksi nedostatak jednog, više ili svih zuba u jednoj ili obe vilice može se nadoknaditi klasičnim fiksnim ili mobilnim nadoknadama, implantatno nošenim ili implantatno retiniranim zubnim nadoknadama, čija se vrsta određuje za svaki pojedinačni slučaj.

1. Fiksne hibridne nadoknade

Ovi radovi se fiksiraju šrafovima i mogu imati unutrašnju konstrukciju od metala, BioHPP-a ili bez nje. Ojačanje se ipak preporučuje i preporuka naše laboratorije jeste konstrukcija od BioHPP-a, jer je lakša i elastičnija od metalnih konstrukcija, sprečava pucanje usled razlaganja horizontalnih sila pri mastikaciji, takođe od BioHPP-a je moguće izraditi fiksni rad retiniran adhezivnim cementiranjem ili šrafljenjem na All on 4 ili All on 6.

2. Cirkonijum keramika

U izradi protetskih nadoknada vrhunac dostignuća materijala, estetike i načina izrade predstavljaju fiksni radovi na implantatima izrađeni od cirkonijuma.

U velikoj prenodsti od metal-keramičkih nadoknada. Zadovoljavaju sve zahteve estetike, izuzetne su čvrstoće i danas sigurno materijal izbora u fiksnoj protetici.

3. Metal-keramika

Fiksni radovi na implantatima od metal-keramike se preporučuju u slučajevima kada nismo u mogućnosti rad izraditi savremenim Zirconia materijalima.

Ovi mostovi su postojani, estetski zadovoljavajući, ali u poređenju sa Zirconia materijalima zaostaju, zbog čega im je sužen dijapazon indikacija.

Mobilni hibridni radovi

Danas se mobilni hibridni radovi smatraju kao najkompleksniji radovi i njihova izrada kao i kompleksnost zavisi od plana,broja kao i pozicije implanta. Mobilni hibridni radovi se planiraju prema broju i poziciji implantata.

Može biti retiniranje sa:

  • lokatorima (2-4) po vilici
  • retiniranje individualnom prečkom sa frezovanim veznim elementima kojima možemo vremenom korigovati retenciju samog rada
  • retiniranje teleskop krunama
  • retiniranje Bredent implant kuglama

Totalne proteze na mini implantatima

Retencija i stabilizacija totalnih proteza najviše zavise od morfologije grebena i danas se ovakve proteze smatraju kao privremena rešenja. Prednosti totalnih proteza na mini implantima su u njihovoj sjajnoj retenciji pogotovo u donjoj vilici.

Mini implante koristimo isključivo kada nam volumen kosti ne omogućava implantaciju implantata standardnih dimenzija i njihov prečnik je ispod 2.8mm. U donjoj vilici možemo izraditi za 3 dana kompletan protetski rad za hirurškom intervencijom. Preporuka je minimalno 4 mini implanta po vilici da bi retencija bila zadovoljavajuća.

Preporuka naše laboratorije je izrada od BioHPP sekundarnih konstrukcija preko veznih elemenata i Bredent novo.Lign kompozitnim fasetama koje su ojačane partikulama keramike i crvenom estetikom u gingivalnoj zoni predstavljaju danas estetski najzahtevnije radove.